ระบบแจ้งโอนผ่าน ธนาคาร - พร้อมเพย์ อัตโนมัติ


แจ้งโอนผ่าน ธนาคาร

Step 1

โอน - เติมยอดที่ต้องการ เข้าบัญชี

**ควรโอนยอดให้เป็นเศษสตางค์เพื่อไม่ให้ยอดซ้ำกันในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าซ้ำกันระบบจะตรวจสอบให้ไม่ได้


Step 2จำนวนเงิน บาท สตางค์

วันที่ เวลา ชั่วโมง นาที